over 32,909,000 served

Sushi Kanata

Sushi Kanata Categories

Ottawa Sushi

Sushi Kanata Menus

No menus found, upload one!

Sushi Kanata Details

Sushi Kanata
655 Kanata Ave
Ottawa, ON

http://www.sushikanata.com/

(613) 599-0009

Sushi Kanata Reviews

No reviews found, be the first to write one!